Usi we na shaka  (in A)
Usi we na shakaSOWC
00:00 / 04:02
Usi we na shaka SOPSOWC
00:00 / 04:01
Usi we na shaka ALTOSOWC
00:00 / 04:01
Usi we na shaka TENORSOWC
00:00 / 04:01
Usi we na shaka BASSSOWC
00:00 / 04:01
Usi we na shaka LEADSOWC
00:00 / 04:02

USI WE NA SHAKA

 

BASS:

Intro:           Tu na, o na, na-a, te na  (X3)    Tu na-a, o na-a te na

Chorus 1:    Tu na, o na, na-a, te na (X3)    Tu na-a, o na-a te na

Verse 1:       Hum (X8)      Usi we na shaka-a

                                           (8 bars/2 lines rest)

                     Hum (X8)      Usi we na shaka-a

Chorus 2:                          (same as Chorus 1)

Verse 2:                            (same as Verse 1)

Chorus 3,4,5:                  (same as Chorus 1)

Coda:                               Usi we na shaka-a

 

TENOR:

Intro:                                (4 bars rest)

                     Hum (X6) - na

Chorus 1:    Hum (X14) – na

Verse 1:                            (4 bars rest)

                     Ni sali mi-e ni juwe, habari zako, Usi we na shaka-a

                     Ni kumba tiye, ni zuri sa-na          Usi we na shaka-a

                     Ni kumba tiye, ni zuri sa-na          Usi we na shaka-a

Chorus 2:    (same as Chorus 1)

Verse 2:       (same as Verse 1)

Chorus 3:      - Tu na, o na-a, na-a te na-a-a, Tu na, o na te na -

                       - Tu na, o na-a, na-a te na-a-a, Usi we na shaka-a

Chorus 4,5:   (same as Chorus 3)

Coda:            Usi we na shaka-a

           

ALTO:

Intro:                                (4 bars rest)

                     Hum (X6) - na

Chorus 1:    Hum (X14) – na

Verse 1:                            (8 bars rest)

                     Ni kumba tiye, ni zuri sa-na, Usi we na shaka-a

                     Ni kumba tiye, ni zuri sa-na, Usi we na shaka-a

Chorus 2:       (same as Chorus 1)

Verse 2:         (same as Verse 1)

Chorus 3:      Tu na, o na-a, na-a te na-a-a, Tu na, o na te na

                       Tu na, o na-a, na-a te na-a-a   Usi we na shaka-a

Chorus 4,5:   (same as Chorus 3)

Coda:             Usi we na shaka-a

 

SOPRANO:

Intro:                                (8 bars rest)

Chorus 1:    Hum (X14) – na

Verse 1:                            (8 bars rest)

                     Ni kumba tiye, salamu, ni zuri sa-na, Usi we na shaka-a

                     Ni kumba tiye, salamu, ni zuri sa-na, Usi we na shaka-a

Chorus 2:    Tu na, o na – na te na, Tu na, o na – na te na-a-a

                     Tu na, o na – na te na- a-a,  Usi we na shaka-a

Verse 2:               (same as Verse 1)

Chorus 3, 4, 5:   (same as Chorus 2)

Coda:                  Usi we na shaka-a

 

LEAD:

Intro:                                (8 bars rest)

Chorus 1:    Tu na, o na – na te na, Tu na, o na – na te na-a-a

                     Tu na, o na – na te na- a-a,  Usi we na shaka-a

Verse 1:       Tu na, o nara, o nara, o na na te na,    Usi we na shaka-a

                      Ni sali mi-e, ni ju-we, habari za-ko,     Usi we na shaka-a

                      Ni kumba ti-ye, salamo, ni zuri sa-na, Usi we na shaka-a

                      Ni kumba ti-ye, salamo, ni zuri sa-na, Usi we na shaka-a

Chorus 2:               (same as Chorus 1)

Verse 2:                 (same as Verse 1

 Chorus 3, 4, 5:    (same as Chorus 1)

Coda:            Usi we na shaka-a